Academic Positions Europe

FoUU Halland

FoUU Halland, forskning, utveckling och utbildning, har ett regionalt uppdrag att stödja, främja och förbättra forskning, utveckling och utbildning i Region Halland. Uppdraget omfattar alla förvaltningar. Uppdraget gäller även för sjukhusbiblioteken som också ger service till studenter, patienter och närstående.

Nedan kan du läsa lite mer om FoUU Halland. Delar av informationen är även länkad till regionens extranät och för att få tillgång till det kan du behöva logga in. Informationen på extranätet vänder sig i första hand till vårdgivare vilket medför att språket är anpassat därefter. Läsa mer om Region Hallands extranät.

Forskning och utveckling

Genom forskning utvecklas ny kunskap. Vi vill väcka intresse kring forskning och utveckling hos medarbetare i Region Halland.

FoUU Halland ger stöd och rådgivning till dig som har en idé eller håller på med ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Läs mer om forskning och utveckling på regionens extranät.

Jobs at FoUU Halland

Other employers